Arv og testamente ved formiddagsmødet

tirsdag den 10 februar kl. 11 - 13 i Lindehøj Kirke

Hvem skal arve dig? Har du sikret dig, at din arv bliver fordelt efter dit ønske?
Højesteretssagfører Kjeld Henriksen, Herlev, hjælper os med at finde svar på nogle af de svære spørgsmål .

 

Der serveres frokost og kaffe for kr. 30 pr. person.

 

 


Lindehøj Kirkes tilblivelse

Grundlaget for bygningen af Lindehøj Kirke var den store befolkningstilvækst, der i årene fra 1958 og fremover, blev skabt med udbygningen af den vestlige del af Herlev Kommune. Læs mere...