Skærtorsdagsspisning

Igen i år inviterer Lindehøj Kirke til spisning skærtorsdag den 17. april kl. 17.30. Tilmelding til Lisbeth Korsholm på tlf. 2176 2446/E-mail pelikor@hotmail.com eller på lister fremlagt i kirken senest den 9. april.

 Læs mere her: skaertorsdagsspisning_2014.doc


Sangaften i Birkholm Kirkesal

torsdag den 24. april kl. 19.30

Kom til Birkholm Kirkesal og syng med, når Ole Tingleff fortæller om Kingo og Kari Pedersen fortæller om Grundtvig.

Torsten Mariegaard spiller til, og der er gratis kaffe midt på aftenen.


 MENIGHEDSMØDE

Søndag den 27. april efter gudstjenesten kl. 10 afholdes det årlige menighedsmøde i Lindehøj Kirkes menighedslokaler med følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år ved formand Daniel Rønne-Rasmussen.
  3. Sidste års regnskab og kommende års budget ved kasserer Otto Bendixen
  4. Rådets planlagte virksomhed i det kommende år – herunder planer og debat om Fremtidens gudstjenester ved præsterne.

Alle opfordres til at møde op med input til debatten om   fremtidens Gudstjenester.

Der serveres en let anretning inden mødets start.

Der vil være børnepasning under mødet.


 

Lindehøj Kirkes tilblivelse

Grundlaget for bygningen af Lindehøj Kirke var den store befolkningstilvækst, der i årene fra 1958 og fremover, blev skabt med udbygningen af den vestlige del af Herlev Kommune. Læs mere...