Fyraftensmeditation i Birkholm Kirkesal

torsdag d. 24. april kl. 17  

Under overskriften ”Fordybelsens vej” vil vi lade Gud være centrum for en stund i bøn, bibellæsning og stilhed.

Arrangør: Arbejdsgruppe om spiritualitet ved sognepræst Karen-Bolette Berg 


Sangaften i Birkholm Kirkesal

torsdag den 24. april kl. 19.30

Kom til Birkholm Kirkesal og syng med, når Ole Tingleff fortæller om Kingo og Kari Pedersen fortæller om Grundtvig.

Torsten Mariegaard spiller til, og der er gratis kaffe midt på aftenen.


Hvordan kan Gud være god, når der er så meget ondt i verden? 

Studiekreds om ”Jobs tårer – om Gud og det onde”

lørdag d. 26. april kl. 11-13 i Lindehøj Kirkes lokaler.

I forlængelse af Kirkehøjskole 2730 om ”Hvad er et rigt liv” sæson 2013-2014 tilbyder sognepræsterne Dennis Jelstrup og Karen-Bolette Berg, Lindehøj Sogn, to møder om bogen ”Jobs tårer” af dr.teol. og tidligere sognepræst Jakob Wolf. 

Tilmelding ikke nødvendig – kaffe kr. 20

26/04/2014 Studiekreds: Hvordan kan Gud være god, når der er så meget ondt i verden?

jobs_taarer_indbydelse.pdf


 MENIGHEDSMØDE

Søndag den 27. april efter gudstjenesten kl. 10 afholdes det årlige menighedsmøde i Lindehøj Kirkes menighedslokaler med følgende dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år ved formand Daniel Rønne-Rasmussen.
  3. Sidste års regnskab og kommende års budget ved kasserer Otto Bendixen
  4. Rådets planlagte virksomhed i det kommende år – herunder planer og debat om Fremtidens gudstjenester ved præsterne.

Alle opfordres til at møde op med input til debatten om   fremtidens Gudstjenester.

Der serveres en let anretning inden mødets start.

Der vil være børnepasning under mødet.


 

Lindehøj Kirkes tilblivelse

Grundlaget for bygningen af Lindehøj Kirke var den store befolkningstilvækst, der i årene fra 1958 og fremover, blev skabt med udbygningen af den vestlige del af Herlev Kommune. Læs mere...