Rapport fra spørgeskemaundersøgelsen om gudstjenesteformer

 

Her er rapporten fra de spørgeskemaer, som I har udfyldt. Det har været lærerigt og spændende at læse dem alle, så tak for jeres svar! Rapporten skal bruges som inspiration til præster og menighedsråd i forbindelse med at lave nye, alternative gudstjenester. Desuden giver den et godt indblik i mangfoldigheden i Lindehøj og et overblik over det, der især kendetegner denne kirke.

Der er to versioner: én uden bilag på 6 sider, og én med bilag på 20 sider. Bilagene udgør statistik og en oversigt over folks personlige kommentarer.

Uanset hvilken du læser: God læselyst!

Rapporten uden bilag

Rapporten med bilag


 
Lindehøj Kirkes tilblivelse

Grundlaget for bygningen af Lindehøj Kirke var den store befolkningstilvækst, der i årene fra 1958 og fremover, blev skabt med udbygningen af den vestlige del af Herlev Kommune. Læs mere...