Udgivet af Churchdesk , fre d. 28. jun 2013, kl. 16:37

Hvert 4. år er der valg til landets menighedsråd. 2012 er valgår, og valgdatoen er 13. november.

Menighedsrådet i Lindehøj Sogn afholder orienteringsmøde 4. september kl. 19.00 i Lindehøj Kirke. Her vil der blive orienteret om menighedsrådets opgaver og om reglerne vedr. opstilling af kandidater til valget.

Lindehøj Sogns menighedsråd består af 15 valgte medlemmer. Desuden er kirkens præster fødte medlemmer af rådet. Herudover deltager en medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær i møderne.

Menighedsrådet har ansvaret for brug og vedligeholdelse af kirkens bygninger, dvs. kirken med menighedslokaler, Annexet og Birkholm Sognehus foruden 3 præsteboliger. Desuden er vi ansvarlige for anvendelsen af kirkeskatten. Det har igennem mange år været rådets opfattelse, at kirken ikke bare er bygningerne, men også i høj grad det liv, der udfolder sig inde i bygningerne, hvorfor vi satser meget på at prioritere dette arbejde, så vidt pengene rækker. Desuden arbejder vi på gode forhold for vore medarbejdere.

Svend Hørup

Formand for valgudvalget

Kategorier 2012