Fødsel | Lindehøj Sogn

Forældre skal kun anmelde fødsel til moderens bopælssogn, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I dette tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde, senest 14 dage efter fødslen.


Faderskab

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring' via hjemmesiden www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.