Hvad tror vi på? | Lindehøj Sogn

Som kristne deler vi med alle andre kristne troen på Den Almægtige Gud, som har skabt alting, både det synlige og usynlige. Vi tror at denne Gud har så stor en kærlighed til sit skabte menneske at det giver mening at kalde ham far eller Fader.

Vi tror at det historiske menneske Jesus fra Nazareth også var Søn af Den Almægtige Gud, at han blev menneske for menneskets frelses skyld. Vi tror at han tilvejebragte denne frelse ved at lade sig henrette på et kors i påsken i Jerusalem for små 2000 år siden, og vi tror at han opstod på den tredje dag efter sin død som et tegn og en bekræftelse på Guds kærligheds magt over al ondskab, nød og død. Vi tror at denne virkelighed engang skal blive fuldt synlig når han vender tilbage til den verden han forlod 40 dage efter sin opstandelse.

Vi tror at vi som kristne ikke er efterladt alene på jorden efter Kristi-himmelfart, men at Helligånden er kommet til os i den første Pinses under og hjælper os til at tro og leve som kristne.

Alt dette tror vi med den særlige vinkel, at vi er evangelisk-lutherske. Kort fortalt betyder det, at det bærende og centrale i vores tro og liv er Guds kærlighed til os, mere end vores kærlighed til ham.

Hvis du vil vide mere kan du læse Folkekirkens bekendelsesskrifter her.