Lindehøj Sogns Menighedspleje | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Menighedsplejen tilbyder frivilligt diakonalt omsorgsarbejde i sognet, herunder akut økonomisk hjælp.

Af menighedsplejens opgaver udover de særskilt omtalte kan nævnes:

  • Frivillig aflastningstjeneste for pårørende, der passer syge og døende i hjemmet.
  • Samtalegrupper om kristendom og tro.
  • Nødhjælp, konfirmationshjælp og julehjælp

Kontakt

Kirsten Astafanos 51 50 73 23 kirsten@lindehojkirke.dk
Lise Wanning Vognstrup   51 41 76 56 lise@wanning-vognstrup.dk