Navngivning | Lindehøj Sogn

Et barns navn skal registreres inden barnet er 6 måneder. Registreringen af navn foretages af kordegnekontoret på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb.

Ved navngivning skal de/den, der har forældremyndigheden over barnet anmelde navnet eletronisk via hjemmesiden www.borger.dk. Den nemmeste måde at finde frem til ansøgningen er at søge på ordet "navngivning" og trykke på "Ansøg om navngivning".