Om Kirken | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Lindehøj Sogn er med sine næsten 17.000 indbyggere et af de største sogne i Danmark. Vi har 2 gudstjenestesteder, Lindehøj Kirke og Birkholm Kirkesal. Vi har 4 fuldtidsansatte præster med hver deres profil, som repræsenterer et bredt udsnit af præsterne i Danmark. Og vi har mange arrangementer, aktiviteter og klubber for alle aldre.

Menigheden i Lindehøj Sogn er en levende og engageret menighed. Der er mange frivillige medarbejdere. I løbet af ugen er der aktiviteter for alle aldre - både i Lindehøj Kirke og i Birkholm Kirkesal og Sognehus. Vi har legestue for de helt små og deres forældre, børneklubber, ungdomsarbejde, voksenfællesskaber og seniorklubber. Vi har kor, foredragsaftener, omsorgsarbejde, skoletjeneste, lejre, bibelkredse og meget mere.

Vi har forskellige typer gudstjenester: højmesser, mosaikgudstjeneste, børnekirke, ungdomskirke, og andre gudstjenester.