Samtaleværksteder bliver beskrevet snarest. 

 

1) Om nådegaver v. Sprint Aagaard Korsholm

Om nådegaver til tungetale, profeti og helbredelse – alt efter, hvad de fremmødte har mest lyst til at snakke om.

 

2) Børns identitets-udvikling i en kønsneutral tid v. Margrethe og Martin Ryhl Kærn

Samtaleværkstedet tager udgangspunkt i materialet til workshoppen: "At være barn i en kønsneutral tid – om opdragelse og dannelse" præsenteret af Carsten Hjort Pedersen, KPI, ved ELN's Kirkeinspiration 2018 - Køn og Kirke. 

Der bliver sat spørgsmålstegn ved køn og seksualitet som aldrig før. Hvordan oplærer vi børn på en sådan måde, at børn vedkender sig deres køn? Hvordan danner vi børn og unge til at tænke bibelsk om køn i en verden, hvor kønsbegrebet er blevet mere flydende? Vi gennemgår nogle udfordringer for børn med fokus på børns identitets-udvikling, hvis kønnet skal selvdefineres eller er noget der skal kunne føles. Vi gennemgår også nogle gode råd om opdragelse og dannelse.

 

3) Videoforedrag fra lederkonferencen Global Leadership Summit (GLS) v. Flemming Damm

Mere information snarest mulig..

 

4) Fri samtale (Et pusterum på weekenden)

Fri samtale er ment som et pusterum på weekenden til dem, der har brug for en pause eller brug for at lege med børnene.