Hvad er mentorskab?

Kort fortalt handler mentorskab om relationen mellem to personer, hvor en ældre eller mere erfaren person deler ud af sin erfaring, sit liv og giver sparring og vejledning. Vi ønsker, at mentorskab skal hjælpe, vokse og udvikle vores unge både personligt, fagligt og åndeligt. Mentorskab anvendes i mange sammenhænge, men som kirke ønsker vi gennem mentorskab også at udvikle disciple og ledere. 
 

Det bibelske perspektiv

I Bibelen er der flere eksempler på mentorskab. Udover Jesus, som er den største mentor, der lyttede til, vejledte og udviklede sine disciple, kan vi også læse om Paulus og hans mentee Timotheus. I et brev til Timotheus opfordrer Paulus ham til selv at være mentor og lærer andre at vejlede og mentorere hinanden:

”Timotheus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Alt, hvad du har hørt mig undervise om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificerede til selv at undervise andre.“
(2 Timotheus 2,1-2)
 

Mentorskab i Lindehøj Kirke

Vi har forskellige mennesker i alle aldre i Lindehøj Kirke. Det ønsker vi skal være til gavn for alle. Derfor har vi samlet et mentorteam med personer, som ønsker at stå til rådighed som mentorer. Hvis en af de unge i kirken ønsker eller for eksempel tilbydes en mentor pga. en frivillig lederopgave i kirken, står mentorteamet klar til at være mentor for vedkommende.
Praktisk set bliver Mentorskab i Lindehøj Kirke koordineret af Børne- og ungdomsmedarbejder Jonas Ægidius. Derfor kan man kontakte Jonas, både hvis man ønsker at være en del af mentorteamet, og hvis man ønsker at få en mentor. Det er muligt at have indflydelse på, hvilken mentor man får. 
Der vil altid være brug for personer i mentorteamet, som står til rådighed, når nogle har brug for en mentor. Derfor må man meget gerne kontakte Jonas, hvis man ønsker at være en del af teamet. Man må naturligvis altid stille spørgsmål for at høre mere om Mentorskab. Vores mentorteam består lige nu blandt andet af følgende personer:

  • Bo Møller
  • Arne Jensen
  • Søren Würtz
  • Morten Kallestrup
  • Mette Due
  • Ingrid Fuglseth Jensen
  • Anne Mette Møller
  • Michael Skov Andersen

De enkelte mentorskabsrelationer er fortrolige og vores mentorer har naturligvis tavshedspligt.

For at blive en del af mentorteamet, få en mentor eller høre mere om mentorskab kan man kontakte Jonas Ægidius på jonas@lindehojkirke.dk eller 40402130