Mentorskab | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175
Hvad er mentorskab?

Kort fortalt handler mentorskab om relationen mellem to personer, en mentee og en mentor. Mentee kan frit dele nogle af de ting i livet eller troen, som vedkommende har brug for at fortælle til en anden i en fortrolig relation, samt få hjælp til udvikling i hverdagen, troen, tjenesten eller i sine relationer til andre mennesker. Mentoren, som er en ældre eller mere erfaren person, kan dele ud af sin erfaring, sit liv og give sparring og vejledning. Vi ønsker, at mentorskab skal hjælpe, vokse og udvikle vores unge både personligt, fagligt og åndeligt. Mentorskab anvendes i mange sammenhænge, men som kirke ønsker vi gennem mentorskab også at udvikle disciple og ledere. 
 

Det bibelske perspektiv

I Bibelen er der flere eksempler på mentorskab. Udover Jesus, som er den største mentor, der lyttede til, vejledte og udviklede sine disciple, kan vi også læse om Paulus og hans mentee Timotheus. I et brev til Timotheus opfordrer Paulus ham til selv at være mentor og lærer andre at vejlede og mentorere hinanden:

”Timotheus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Alt, hvad du har hørt mig undervise om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificerede til selv at undervise andre.“
(2 Timotheus 2,1-2)

 

Hvad siger de unge til spørgsmålet: Hvorfor har du en mentor?
 • Det er opmuntrende og det hjælper en til at undre sig. At få stillet undringsspørgsmål fra mentor er godt.

 • Det er trygt med en ældre voksen med mere tros- og livserfaring, som man kan hjælpes, vejledes og betro sig til.
 • Der er frihed, fordi det ikke er en tæt relation som fx familie eller ven, hvilket betyder at man får andre og nye synsvinkler
 • Der er ingen forventninger til mig. Der kræves ikke noget af mig. Jeg behøver ikke give noget tilbage til mentorerne fx spørge, hvordan det går med ham/hende.
 • Der er stor åbenhed, hvilket betyder, at jeg bare kan læsse af og ikke behøver at bekymre mig for, om de ting, jeg nævner er for store, eller om vedkommende kan klare at høre det i modsætning til, hvis man deler det med ens tætte relationer.
 • Relationen handler bare om mig. Man behøver ikke tænke over om man får ”plejet” relationen ligesom ens andre relationer. Mentoren er der for min skyld.
 • Det er godt, fordi man former det selv. Det er, hvad jeg har brug for, vi snakker om.
 • Det gør, at jeg bliver mere bevidst om, hvilke forandringer og hvilken udvikling der sker i mit liv. Fra gang til gang bliver jeg mindet om, hvordan det var sidst og hvordan tingene enten er de samme eller har ændret sig.

Mentorskab i Lindehøj Kirke

Vi har forskellige mennesker i alle aldre i Lindehøj Kirke. Det ønsker vi skal være til gavn for alle. Derfor har vi samlet et mentorteam med personer, som ønsker at stå til rådighed som mentorer. Hvis en af de unge i kirken ønsker eller for eksempel tilbydes en mentor pga. en frivillig lederopgave i kirken, står mentorteamet klar til at være mentor for vedkommende.
Praktisk set bliver Mentorskab i Lindehøj Kirke koordineret af Børne- og ungdomsmedarbejder Jonas Ægidius. Derfor kan man kontakte Jonas, både hvis man ønsker at være en del af mentorteamet, og hvis man ønsker at få en mentor. Det er muligt at have indflydelse på, hvilken mentor man får. 
Der vil altid være brug for personer i mentorteamet, som står til rådighed, når nogle har brug for en mentor. Derfor må man meget gerne kontakte Jonas, hvis man ønsker at være en del af teamet. Man må naturligvis altid stille spørgsmål for at høre mere om Mentorskab. Vores mentorteam består lige nu blandt andet af følgende personer:

 • Bo Møller
 • Arne Jensen
 • Søren Würtz
 • Morten Kallestrup
 • Mette Due
 • Ingrid Fuglseth Jensen
 • Anne Mette Møller
 • Michael Skov Andersen

De enkelte mentorskabsrelationer er fortrolige og vores mentorer har naturligvis tavshedspligt.

For at blive en del af mentorteamet, få en mentor eller høre mere om mentorskab kan man kontakte Jonas Ægidius på jonas@lindehojkirke.dk eller 40402130