Børne- og Ungdomsarbejdet | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Lindehøj Kirkes B&U-arbejde

Børne- og Ungdomsarbejdet ved Lindehøj Kirke, i daglig tale B&U, omfatter alt det frivillige arbejde med børn og unge ud fra Lindehøj Kirke (dvs. konfirmander, mini-konfirmander og skoletjeneste er undtaget).

Vi laver klubarbejde og lejre for børn og unge i alle aldre, ligesom vi også sørger for børneprogram ved gudstjenester og de mere målrettede gudstjenester som spaghetti-gudstjeneste og ungdomskirke. Alt dette drives af en lang række frivillige medarbejdere i samarbejde med kirkens Børne- og Ungdomsmedarbejder. Over det altsammen står en bestyrelse med repræsentanter for alle aktiviteterne. 

Følg med i B&U-arbejdet ved at læse B&U-medarbejderens nyhedsbrev HER.

 

Økonomi

B&U er en folkeoplysende forening, der modtager økonomiske tilskud fra Herlev kommune under folkeoplysningsloven. For at kunne få tilskud fra kommunen, har vi medlemmer og et årligt kontingent på 100,- kr. Hvis du ønsker at blive medlem kan du udfylde vores formular her:

Man er meget velkommen i vores aktiviteter - også selvom man ikke er medlem! I særlige tilfælde opkræver vi en deltagerbetaling, fx. ved lejre, tivoliture og lignende, men ellers er det helt gratis at deltage i vores aktiviteter. 

B&U har et fælles regnskab, så lederne i de enkelte aktiviteter kan koncentrere sig om arbejdet, fremfor at bruge energi på økonomien.  Alle Betalinger i B&U's arrangementer går ind via vores konto med følgende reg.nr. 1551 kontonr. 3327015079. Det er derfor meget vigtigt at skrive på indbetalingerne hvad de vedrører.