Dødsfald og begravelse | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt og senest 2 dage efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Anmeldelsen foretages normalt af bedemanden og anmeldes via hjemmesiden www.borger.dk. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen, hvis lægen ikke har anmeldt dødsfaldet digitalt.

Spørgsmål i forbindelse med dødsfald og begravelse kan altid rettes til kordegnekontoret og sognets præster.

Lyt til eksempler på orgelmusik til bisættelser

Salmeforslag til brug ved bisættelser og begravelser

Link til Herlevs kirkegårde www.birkholm-kirkegaard.dk