Om Væksthuset | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Velkommen i menighedsfællesskabet Væksthuset

Her kan du læse om hvad menighedsfællesskabet Væksthuset er. Du kan læse om Væksthusets teologiske profil – om fællesskabets værdier – og meget mere.

Hvorfor navnet Væksthuset?

Med navnet signalerer vi, at vi ønsker at være et fællesskab, hvor mennesker møder Gud, og hvor vi sammen vokser i troen på Ham. Væksthusfællesskabets værdier er: kærlighed, bibeltroskab, trofasthed, vækst og åbenhed. Vi ønsker, at disse værdier skal kendetegne vores fællesskab og vores relationer til andre mennesker.

Tydelighed

Væksthuset har en tydelig teologisk profil, og vi har forpligtet os på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesgrundlag. Vi ønsker at være et fællesskab:
- hvor mennesker møder Gud som skaber, frelser og udruster
- hvor mennesker bliver bevaret og fornyet i troen
- hvor relationer og omsorg for hinanden er i fokus

Væksthuset er

Væksthuset består af et antal mindre grupper, kaldet cellegrupper. Disse grupper er et bærende fundament for fællesskabet. Desuden er der forskellige typer af fællesmøder, aktiviteter, tjenestegrupper og klyngefællesskaber og selvfølgelig fællesskabet ved gudstjenester i Lindehøj Kirke.
Væksthuset vil gerne hjælpe og støtte mennesker og arbejdsgrene, der vedkender sig Bibelens ord om Gud – om Jesus – om Helligånden.
Væksthusets ledelsesgruppe har det overordnede ansvar for blandt andet Fokusmøderne i Lindehøj Kirke hver anden tirsdag, den årlige Kirkeweekend, cellegrupper, forbønsteam og minibibelskole med solid bibelundervisning. Efter behov arrangerer vi også møder om aktuelle emner. Vi er medarrangør af retræter m.m. og bakker gerne op om andre aktiviteter, der er enige i Væksthusets grundlag og ønsker at være en del Væksthuset. I praksis betyder tilhørsforholdet at Væksthusledelsen aktivt drager omsorg for de tilknyttede arbejdsgrupper og medlemmer.

Alle er

Alle er velkommen til at deltage i Væksthusets arrangementer. Væksthuset består af medlemmer.
At melde sig ind i Væksthusfællesskabet er en beslutning om at være en del af et bibeltro fællesskab. Man bliver medlem ved at indbetale en årsgave. Årsgaven bliver fastlagt på årsmødet i januar måned.
 
Vi håber, at denne beskrivelse har givet dig et indtryk af Væksthusfællesskabet. 
Velkommen til at være med! 
Velkommen til at blive medlem!
 
Indmeldelse i Væksthusfællesskabet sker ved indbetaling af en årsgave (for tiden på kr. 250,-) til konto 1551-10925789. Unge op til 25 år kan blive medlemmer ved at betale kr. 100,- i årsgave.

Ledelsesgruppe

Formand: Arne Jensen arneogingrid@gmail.com
Næstformand: Niels Overgaard niels.d.overgaard@gmail.com
Sekretær: Bo Møller  
Martin Ryhl Kærn  
Jytte Sørensen  

Arrangementer

  • Væksthuset holder normalt årsmøde sidst i januar hvert år.
  • Kig gerne under de enkelte arbejdsgrene eller i kirkens kalender for øvrige arrangementer.

Arbejdsgrene under Væksthuset

Væksthuset har ansvaret for følgende arbejdsgrene: Kirkeweekend, Fokus, Minibibelskole, forbønstjeneste, retræter, velkomstgruppe, ægteskabskurser og cellegrupper.