Vielse | Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175

Henvendelse om kirkelig vielse sker til den præst, man ønsker skal foretage vielsen. For at blive kirkelig viet, skal mindst 1 af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune. Prøvelsesattesten må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med parternes dåbsattester. Der skal oplyses navn og adresse på 2 vidner, som skal være myndige og tilstede under vielsen.

Hvis ægtefællerne ønsker fælles navn på bryllupsdagen, anmeldes det elektronisk. Det er gebyrfrit. Se vejledning under Navneændring. Der skal her blot søges på 'Navneændring på bryllupsdagen'.

Lyt til eksempler på orgelmusik til bryllup og kirkelig velsignelse