Begravelse og bisættelse | Lindehøj Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Begravelse og bisættelse

Et dødsfald skal anmeldes senest 2 hverdage efter at det har fundet sted.

Dødsfaldet skal anmeldes af afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, eller myndige børn, eller af forældre i den nævnte rækkefølge. Findes der ingen af ovenstående, skal anmeldelsen foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til afdødes husstand, eller hos hvem den pågældende havde ophold (institution).

Bedemand

Man kan kontakte en bedemand, der kan være behjælpelig med at aftale og tilrettelægge bisættelsen/ begravelsen samt indtaste dødsanmeldelsen på borger.dk til begravelsesmyndigheden (i afdødes bopælssogn).

Er du i tvivl om hvordan man gør, så kontakt kirkekontoret eller din bedemand.

Begravelse/bisættelse i Lindehøj Sogn

Ønsker man at gøre brug af Lindehøj Kirke eller Birkholm Kirkesal til en begravelse/bisættelse, bedes man kontakte kirkekontoret eller en af præsterne og aftale nærmere.

Samtale

Et par dage inden bisættelsen/begravelsen mødes præsten og de pårørende til en begravelsessamtale, hvor de pårørende fortæller lidt om afdøde, og hvor de nærmere detaljer omkring bisættelsen/begravelsen aftales.

Spørgsmål i forbindelse med dødsfald og begravelse kan altid rettes til kirkekontoret og sognets præster.